OBJEDNÁVANIE TOVARU

V našej internetovej predajni bižutérie a vlasových ozdôb môžete nakupovať len po zaregistrovaní. Objednávka je príkazom pre predávajúceho (nás) na realizáciu objednaného tovaru od kupujúceho (Vás). Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej stránky www.bizuteria.sk sú záväzné.

Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky predávajúcim. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

Pre objednanie tovaru kliknite myšou na obrázok vložiť do košíka a daný produkt Vám bude vložený do nákupného košíka. Ak chcete nákup uzavrieť (vyplníte pripravený formulár), alebo pokračovať v nakupovaní. Po záväznom potvrdení objednávky dostanete okamžite spätné potvrdenie o prijatí objednávky na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii. Zároveň bude vaša objednávka archivovaná v sekcii Účet / Moje objednávky do ktorej budete mať prístup len Vy po prihlásení. V tejto sekcii si budete môcť pozrieť, prípadne vytlačiť daňový doklad (faktúra), ktorý slúži zároveň aj ako záručný list, alebo po písomnej žiadosti Vám ho môžeme dodatočne poslať poštou.

Daňový doklad v elektronickej forme je podľa Zákona o účtovníctve č. 431/2002 zo dňa 18. júna 2002, § 32 "Preukázatelnosť účtovného záznamu" právoplatným daňovým dokladom.

Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho a jej prijatím na strane predávajúceho.

STORNOVANIE OBJEDNAVKY

Kupujúci môžete svoju objednávku zrušiť najneskôr do doby vyskladnenia tovaru, a to e-mailom na adrese info@bizuteria.sk, na základe ktorého Vám pošleme potvrdenie o zrušení objednávky, alebo telefonicky na tel. č.: +421 949 242 876. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, číslo objednávky a názov objednaného tovaru.

Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob, alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení, a taktiež ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (chybné telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-mail, atď.), tovar sa už nevyrába, nedodáva, atď. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho, za účelom dohody o ďalšom postupe. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.

V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť, alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 15 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet alebo poštovým poukazom.

DODACIE LEHOTY

Objednávka tovaru sa spracováva v priebehu 1 dňa, pričom o vybavení objednávky budete informovaný e-mailom alebo telefonicky, kedy sa objednávka aj záväzne potvrdzuje.

Dodacia lehota pri zaslaní tovaru poštou je približne 1 - 3 dni, kuriérskou spoločnosťou do nasledujúceho pracovného dňa odo dňa pripísania finančných prostriedkov na náš firemný účet v prípade platby vopred. Všetky predávané výrobky sú skladom minimálne v počte jedného kusa.

Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto odberu, ktoré si kupujúci uviedol v objednávke. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Neskoršie reklamácie na fyzické porušenie tovaru nemusia byť akceptované.

Spôsob doručenia tovaru, cena za poštovné a balné a spôsob platby

Kliknite si prosím na doprava a poštovné

Ak si zákazník nevyzdvihne zásielku bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy pri ďalšej objednávke sa mu k výslednej cene novej objednávky automaticky pripočítajú neuhradené poštovné náklady z predchádzajúcej objednávky.

Neručíme za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov.

ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY:

Reklamácia mechanického poškodenia z prepravy: zákazník je povinný skontrolovať obal zásielky a prevziať ju iba ak nie je poškodená. V opačnom prípade je nutné spísať s vodičom alebo poštou protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prebrať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite pri prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

Poskytnutá záruka sa nevzťahuje na chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnou manipuláciou a nesprávnym používaním výrobku. Reklamujeme len tovar, ktorý bol zákazníkovi doručený poškodený avšak o poškodení tovaru je nutné spísať reklamačný protokol pri prevzatí na pošte, alebo od kuriéra. Reklamácia je uznaná pri doručení iného tovaru, ako bol objednaný.

Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Informácie o servisných miestach pre záručný a pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky, alebo prostredníctvom e-mailu.

V prípade že chcete od nás nakúpený tovar reklamovať, postupujte nasledovnými krokmi:

  1. Vopred nás Kontaktujte a následne vyplňte reklamačný formulár, ktorý Vám pošleme obratom na Vašu e-mailovú adresu a v ktorom nám uvediete všetky potrebné údaje.
  2. Zašlite kompletný tovar poštou/kuriérom, na adresu: Bižutéria, Kamenná 91, 010 09 Žilina, v závislosti od druhu dodania objednávky, tak ako bol prevzatý od predávajúceho.Zásielku s tovarom odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.
  3. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O výsledku Vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodneme inak.
  4. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložitejšie technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.
  5. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky, alebo e-mailom a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou zásielkou spolu s tovarom reklamačný protokol.

NEREKLAMUJEME A NEVYMIEŇAME TOVAR, KTORÝ BOL POŠKODENÝ NESPRÁVNOU ÚDRŽBOU A ZAOBCHÁDZANÍM! PRETO SI PROSÍM POZORNE PREŠTUDUJTE NAŠE RADY PRE OŠETROVANIE BIŽUTÉRIE

1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z.. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Odskúšať teda neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu! Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné.

Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti. V prípade, že kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady v súlade s ust § 457 a § 458 Občianskeho zákonníka SR, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby – podnikateľov ako aj fyzické osoby – nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 108/2000 Z. z.

2. Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu: Bižutériasnov, Kamenná 91, 010 09 Žilina, e-mailom na adrese info@bizuteria.sk, alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.

Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sa nachádza vo Vašom konte po prihlásení pri danej objednávke a vyplnený reklamačný formulár.

3. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. Tovar preto zasielajte späť:

  • nepoužívaný
  • nepoškodený
  • kompletný (vrátane príbalového letáku, návodu na použitie a pod.)
  • spolu s dokladom o kúpe
  • podľa možnosti v pôvodnom obale

Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Kúpnu cenu tovaru Vám vrátime prevodom na Vami určený bankový účet (pokiaľ sa spolu nedohodneme inak), a to najneskôr do 15 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

Spotrebiteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že ak si po doručení e-mailu s názvom „Potvrdenie objednávky“ neprevezme tovar od kuriéra, alebo pošty bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si môže uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

V prípade tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, ktorý predávajúci nemá štandardne vo svojej ponuke, resp. tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, môže byť spotrebiteľovi účtovaná zálohová platba vo výške 20% z celkovej ceny objednaného tovaru. Spotrebiteľ je oprávnený stornovať takúto objednávku pred dodaním tovaru, a tým odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to zaplatením odstupného vo výške 20% z celkovej ceny tovaru, pričom predávajúci je oprávnený zálohovú platbu započítať na odstupné.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru:

- zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa,

- tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

- tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

- tovar je mechanicky poškodený,

- šperky a vlasové doplnky majú známky používania,

- tovar nie je kompletný.

Záručná doba

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom, ak nie je uvedené inak.

Bižutéria.sk ručí zákazníkovi za:

- dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom,

- dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený,

- dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke,

- pri elektronickej platbe (TatraPay, CardPay, SporoPay, VÚB Platby, UniPlatba, OTPpay, ČSOB Platobné tlačidlo, Poštová banka Platby ONLINE, VeBpay, VIAMO...) ručíme za vrátenie peňazí po prekročení maximálnej uvedenej dodacej doby, ak o to zákazník požiada,

- vystavenie daňového dokladu, ak si zákazník neprial inak.

Bižutéria.sk nenesie zodpovednosť za:

- oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér),

- oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa,

- poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér),

- viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.) nepreberajte!!!

Záverečné ustanovenia:

Predávajúci ručí kupujúcemu za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby, za cenu tovaru v čase objednávky, za kvalitné zabalenie tovaru, za dodanie správneho tovaru. Predávajúci neručí kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru (vinou dodávateľa), za poškodenie zásielky zavinené poštou, alebo kuriérskou službou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u pracovníka kuriérskej služby, alebo na pošte.

Kupujúci zaškrtnutím políčka v procese realizácie objednávky potvrdí oboznámenie sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.

!!! DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE !!!

V prípade, že si zákazník objedná tovar doporučene na dobierku a nevyzdvihne si ho na pošte do 18 dní od dátumu odoslania objednávky, tak sa nám zásielka vráti späť a nám ako Odosielateľovi vzniknú náklady za odoslanie a vrátenie zásielky.

V prípade, že vytvoríte objednávku a nepríde Vám z pošty doporučenka do troch pracovných dní odo dňa prijatia emailu oznamujúceho, že Vám bola Vaša objednávka odoslaná, tak nás informujte.

My Vám následne prepošleme číslo zásielky s ktorým si Vašu objednávku môžete priamo vyzdvihnúť na Vašej pošte aj bez doporučenky.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte a Kontaktujte nás

Prajeme Vám príjemné nakupovanie na

www.bizuteria.sk